RLGA ofera serviciile de consultanţă in domeniul achizitiilor publice in procedurile amiabile si litigioase prealabile incheierii contractelor de achizitii publice si aistenta juridica la momentul contractarii, domeniul achizitiilor publice reprezentand un segment de lucru important al activitatii noastre.

Abordarea problemelor legate de achizitiile publice necesita o bogata experienta si, de multe ori, efectuarea unor demersurilor legale urgente pentru remedierea in timp util unor proceduri de achizitie publica sau chiar pentru participarea la dezbaterilor publice ale actelor normative cu institutii si autoritati centrale, mergand pana la efectuarea concreta a procedurilor de propunere de reglementare sau modificare legislativa.

Oricare dintre serviciile oferite incep cu o evaluare prealabilă pentru intelegerea particularitatilor etapei procedurale a achiziţiei publice si identificarea completa a sferei de interes a Clientilor nostri.

Pe baza analizei fiecarei situatii in parte, consultantii nostri pot oferi solutii de îmbunătăţire a procedurilor de achizitie pe fiecre etapa de lucru. De asemenea, acestia pot asista Clientii in pregatirea in mod profesionist a documentatiilor necesare urmatorilor pasi in procedura de achiziţie publica, toate acestea in scopul sporii sanselor de succes in procedura de atribuirea a contractelor de achizitii publice;

In cadrul consultantei, echipa noastra elaboreza recomandări privind măsurile adecvate care trebuie adoptate la nivel intern de Clienti, in vederea respectarii conditiilor de legalitate in ceea ce priveste participarea si atribuirea .

Echipa noastra detine expertiza desfasurarii urmatoarelor activitati din domeniul achizitiilor publice:

  • Urmarirea derularii in conditii de legalitate a procedurilor de licitatie si a celor de atribuire a contractelor de achizitii publice
  • Consultanta si asistenta juridica la intocmirea documentatiilor impuse de caietele de sarcini.
  • Suprevegherea respectarii contractelor de achizitie publica din perspecticva obligatiilor asumate de parti si elaborarea de recomandari in cazul nerespectarii contractelor de catre una dintre partile contractante
  • Analiza riscului comercial a derularii in continuare a unui contract ale carui obligatii nu sunt respectate de una sau ambele parti precum si analiza aspectelor juridice cu potential litigios inclusiv a celor procedurale;
  • Asistenta si reprezentare juridica in relatia cu autoritatea contractanta;
  • Asistenta si reprezentare juridica in relatia contractantului cu tertii;
  • Asistenta si reprezentare juridica in negocieri, medieri si litigii promovate pe rolul instantelor de orice grad sau a organismelor cu activitate administrativ-jurisdictionala, ex.Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);