RLGA poate acorda sprijin persoanelor fizice casatorite sau care se vor casatori in vederea alegereii unui regim matrimonial care sa le protejeze interesele personale sau de familie, atunci cand acestia doresc sa alt regim juridic decat cel al comunitatii legale. Astfel, echipa RLGA poate acorda consultanta pentru incheierea unei conventii matrimoniale prin care viitorii soti pot opta intre regimul separatiei de bunuri sau regimul comunitatii conventionale. Chiar daca cel mai des regim intalnit in practica este cel al comunitatii legale, cazurile in care sotii aleg un regim matrimonial conventional au inceput sa devina din ce in ce mai frecvente, avocatii nostri considerand ca este foarte important ca partile sa cunoasca conditiile pentru valabilitatea conventiei matrimoniale si efectele acesteia.

 

Dupa stabilirea formei conventionale, a continutului si detaliilor de procedura, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul ambelor parti, care pot fi asistate de avocati, consimtamantul putand fi exprimat personal sau prin mandatar cu procură speciala. Nerespectarea dispozitiilor legale obligatorii la incheierea conventiei matrimoniale, atrage nulitatea absoluta a actului, lucru care poate fi evitat prin consultarea prealabila a avocatilor RLGA.

 

Avocatii RLGA pot acorda consultanta si asistenta juridica in vederea incheierii oricarei conventii matrimoniale fie inainte de casatorie, caz in care aceasta va produce efecte numai de la data incheierii casatoriei, fie în timpul casatoriei, caz in care efectele se vor produce de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei.

 

Prin conventia matrimoniala nu se pot modifica efectele legale extrapatrimoniale ale casatoriei, nefiind permise nici derogari de la normele imperative care reglementeaza autoritatea parinteasca sau mostenirea legala.

 

Avocatii nostri pot acorda asistenta juridica si consultanta inclusiv pentru probleme care vizeaza efectuarea formalitatilor de publicitate pentru conventia matrimoniala in Registrul notarial al regimurilor matrimoniale pentru ca aceasta sa devina opozabila tertilor. Lipsa respectarii acestor formalitati de publicitate, atrage inopozabilitatea fata de terti a actelor incheiate regimul conventiei matrimoniale, existand riscul ca sotii sa fie considerati casatoriti sub imperiul regimului comunitatii legale.