Echipa RLGA poate acorda consultanta si asistenta in investigatiile te tip cartel si abuz de pozitie dominanta precum si in domeniul ajutoarelor de stat inclusiv in litigii.

De asemenea, echipa noastra acorda consultanta si asistenta in tranzactii complexe avand ca obiect achizitii importante cu implicatii in dreptul concurentei, astfel incat acestea sa fie incheiate cu respectarea prevederilor legale referitoare la legea concurentei din dreptul intern;

In legatura cu aceste activitati se poate asigura asistenta si reprezentarea conventionala in oricare dintre procedurile desfasurate la Consiliului Concurentei sau la autoritatile internationale de profil.

Totodata, analizand dinamica activitatii Clientilor nostri, putem oferi acestora recomandari in ceea ce priveste limitarile activitatilor viitoare impuse de legislatia anti-trust pentru evitarea oricaror sanctiuni aplicate de Consiliului Concurentei sau alte foruri internationale;

Consultanta juridica poate privi recomandari in ceea ce priveste asocierea sau colaborarea cu alti agenti economici, comportamentul si practicia diversilor agenti economici pe pietele relevante, evitarea concentrarilor economice, etc

Pentru cazurile in care autoritatile deja au emis acte de sanctionare a agentilor economici, oferim asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de toate gradele pentru initierea actiunilor impotriva deciziilor Consiliului Concurentei in scopul anularii in totalitate sau in parte a sanctiunilor aplicate de catre acesta;

 • Asistenta privind legislatia aplicabila in domeniul marketing-ului produselor si serviciilor;
 • Suport legal si asistenta pentru proiectele clientilor care urmaresc obtinerea de ajutoare de stat (de exemplu obtinerea autorizatiilor de la diverse autoritati, pregatirea dosarelor in vederea obtinerii ajutorului de la stat etc.).
  • Răspunderea juridică pentru faptele de concurenţă neloială.
  • Răspunderea civilă. Răspunderea penală. Răspunderea administrativă
  • Acţiunea în concurenţă neloială
  • Prevederile comunitare în materia concurenţe
  • Practicile restrictive de concurenţă
  • Ajutorul de stat