RLGA asigura consultanta, asistenta si reprezentare juridica pe parcursul procedurilor necesare pentru obtinerea de avize si autorizatii in domeniul mediului, precum si in litigiile de pe rolul instantelor competente privind procesele verbale de contraventie si orice alte litigii care privesc protectia mediului.

Totodata, avocatii nostri asigura asistenta in redactarea şi negocierea acordurilor de mediu, ca bază a managementului de mediu din diferite sectoare de activitate.

RLGA asigura asistenta in procedurile de realizare a auditului de mediu si a procedurilor de evaluare de mediu întocmite de organizattii atestate, precum si consultanta juridica pentru evaluare juridică a deciziilor de planificare de mediu.

RLGA ofera asistenta juridica in cazurile de încălcare a legislaţiei privind protecţia mediului, respectiv:

  • realizarea si implementarea proiectelor cu impact asupra mediului si respectarea planului de masuri dispuse in caz de control sau contraventie;
  • in caz de sanctiuni aplicabile in caz poluare şi alte daune de mediu;
  • raspuns la acţiuni directe si/sau litigii exercitate prin grupuri de presiune şi ONG-uri pe probleme de mediu;
  • asistenta juridica si reprezenatre in litigii privind contaminarea solului si negocierea cu organele de reglementare asupra curăţării locaţiilor contaminate;