Avocaţii RLGA oferă consultanță juridică de specialitate în materia retrocedărilor în domeniul legilor fondului funciar (Legea nr.18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000) sau a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Serviciile noastre se adresează atât persoanelor care au obţinut deja titlu de proprietate cât şi celor care nu au intrat încă în posesia unui asemenea titlu.

 

Serviciile de specialitate includ printre altele:

  • asistenta juridica in vederea formularii cererilor Clientilor la comisiile judetene pentru emiterea a unor hotarari de validare a acestora si, ulterior, asistenta juridica pana la punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate;
  • asistenta juridica in vederea emiterii Ordinelor de prefect;
  • reprezentare in procesele avand ca obiect reconstituire / constituire drept de proprietate, obligaţia de a face avand ca obiect emitere titlu de proprietate, ordin de prefect, etc.

 

Pentru persoanele care au intrat deja în posesia unui titlu de proprietate, RLGA acorda consultanta juridica și reprezentare pentru litigii avand ca obiect nulitate titlu de proprietate, ieşire din indiviziune, actiuni posesorii, tulburare de posesie, revendicare imobiliara, actiuni in stramutare de hotare, actiuni in granituire, actiuni de ingradire a proprietatii, asigurarea servitutii, etc.